drukas versija

Iepirkumi


Informācija par SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

publiskajiem iepirkumiem

Iepirkuma priekšmets
Informācija pirms iepirkuma


Informācija pēc iepirkuma  

Manometru kalibrēšana: ID LNMC_2015_1

 LNMC 2015 1 (4.22 MB)

Publikācijas datums:

29.01.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 320.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 09.02.2015.
Lēmuma pieņ. datums 
09.02.2015.
Izpildītājs: 
Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Telpu remonts: ID LNMC_2015_2

 LNMC 2015 2 (6.47 MB)

 Zinojums (1.22 MB)

 Līgums (1.40 MB)

Publikācijas datums:

10.02.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 10000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 24.02.2015
Lēmuma pieņ. datums 24.02.2015.
Izpildītājs SIA "TG Construction"
Līgumcena 9829,25 Eur(bez PVN)

Degvielas iegāde un uzpilde izmantojot pēcapmaksas kartes

 LNMC_2015_3 (4.14 MB)

 Zinojums (833.77 KB)

 Līgums (1.56 MB)

Publikācijas datums:

20.03.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 41999.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 01.04.2015.
Lēmuma pieņ. datums 01.04.2015.
Izpildītājs SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"
Līgumcena 32985,00 Eur(bez PVN)

Plūsmas mērītāja kalibrēšana: ID LNMC_2015_4

 LNMC_2015_4 (4.26 MB)

Publikācijas datums:

21.05.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 250.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 02.06.2015.
Lēmuma pieņ. datums: 02.06.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Kalibratora un multimetra kalibrēšana: ID LNMC_2015_6

 LNMC 2015 6 (6.77 MB)

Publikācijas datums:

26.05.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 1200.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 08.06.2015.
Lēmuma pieņ. datums: 08.06.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_2015_7

 LNMC 2015 7 (4.38 MB)

Publikācijas datums:

26.05.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 650.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 08.06.2015.
Lēmuma pieņ. datums: 08.06.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Remonta darbi: ID LNMC_2015_8

 LNMC 2015 8 (4.71 MB)

 Zinojums (830.21 KB)

  Līgums (1.42 MB)

Publikācijas datums:

26.05.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 6000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 08.06.2015.

Lēmuma pieņ. datums 08.06.2015.

Izpildītājs SIA "ABD"

Līgumcena 6454,37,00 Eur(bez PVN)

Mērīšanas līdzekļu iegāde: ID LNMC_2015_5

 LNMC 2015 9 (3.97 MB)

 Zinojums (897.40 KB)

 Līgums (1.21 MB)

Publikācijas datums:

02.06.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 4800.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 30.06.2015.

Lēmuma pieņ. datums 30.06.2015.

Izpildītājs SIA "Tek Know Baltic"

Līgumcena 2586,00 Eur(bez PVN)

Iekārtu kalibrēšana: ID LNMC_2015_9

 LNMC 2015 9 (4.43 MB)

Publikācijas datums:

20.07.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 700 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 31.07.2015.
Lēmuma pieņ. datums: 31.07.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2015_10

 LNMC 2015 10 (4.19 MB)

Publikācijas datums:

20.08.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 2400 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 31.08.2015.
Lēmuma pieņ. datums: 31.08.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Plūsmas mērītāja iegāde: ID LNMC_2015_11

 LNMC 2015 11 (3.63 MB)

 Ziņojums (941.53 KB)

 Līgums (1.03 MB)

Publikācijas datums:

25.08.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 2200 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 08.09.2015.
Lēmuma pieņ. datums 08.09.2015.
Izpildītājs Endress+Hauser (Baltic) UAB
Līgumcena 1090,00 Eur(bez PVN)

Pneimatiskās preses iegāde: ID LNMC_2015_12

 LNMC 2015 12 (3.56 MB)

 Ziņojums (849.39 KB)

 Līgums (1.21 MB)

Publikācijas datums:

25.08.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 1200 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums 08.09.2015.
Lēmuma pieņ. datums 08.09.2015.
Izpildītājs SIA "OLIL"
Līgumcena 990,00 Eur(bez PVN)

Iekārtu iegāde: ID LNMC_LNMC_13

 LNMC 2015 13 (3.55 MB)

Publikācijas datums:

28.09.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 1400.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 13.10.2015
Lēmuma pieņ. datums: 13.10.2015.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens tehniskajām un noformējuma prasībām atbilstošs piedāvājums

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" automašīnu remonts un tehniskās apkopes: ID LNMC_2015_14

 LNMC 2015 14

 Paziņojums

Publikācijas datums:

09.11.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 27700 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 17.11.2015
Lēmuma pieņ. datums: 17.11.2015.

Paziņojums par pieņemto lēmumu:Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas publiskā iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" automašīnu remonts un tehniskās apkopes: ID LNMC_2015_15

 LNMC 2015 15

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums SIA "CTA" 1. daļa

 Līgums SIA "CTA" 2. daļa

 Līgums SIA "Daugavas Biznesa centrs"

  Līgums SIA "Skandi Motors" filiāle "Liepāja"

Publikācijas datums:

27.11.2015.

Paredzamā līgumcena:

līdz 27700 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 14.01.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 14.01.2016.

Izpildītājs: 1.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 6200,00 EUR

Izpildītājs: 2.daļa - SIA "Daugavas Biznesa Centrs"
Līgumcena: 8000,00 EUR

Izpildītājs: 3.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 10000,00 EUR

Izpildītājs: 4.daļa - SIA "Skandi Motors""filiāle "Liepāja"
Līgumcena: 2300,00 EUR

Izpildītājs: 5.daļa -Iepirkuma procedūra 
izbeigta bez rezultāta, jo nav 
iesniegts neviens piedāvājums

 

Remonta darbi: ID LNMC_2016_1

 LNMC 2016 01

 Pielikums

 Pielikums

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

19.01.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 3000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 04.02.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 04.02.2016.

Izpildītājs: SIA "Būvtehnikas Pakalpojumi"
Līgumcena: 2747.69 EUR

Degvielas iegāde un uzpilde izmantojot pēcapmaksas kartes: ID LNMC_2016_2

 LNMC 2016 2

 Pielikums

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

04.03.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 41999.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 18.03.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 18.03.2016.

Izpildītājs: SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"
Līgumcena: 30056.00 EUR (bez PVN)

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_2016_3

 LNMC 2016 3

 Pielikums

 

Publikācijas datums:

04.04.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 11600.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 18.04.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 18.04.2016.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Remonta darbi: ID LNMC_2016_4

 LNMC 2016 4

 Pielikumi

 Paziņojums

Publikācijas datums:

18.05.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 4000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 31.05.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 31.05.2016.

Paziņojums par pieņemto lēmumu:Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu, jo pretendenta norādītā līgumcena pārsniedz pasūtītāja paredzamo līgumcenu un plānotos budžeta līdzekļus remonta darbiem.

Remonta darbi: ID LNMC_2016_5

 LNMC 2016 5

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

03.06.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 5000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 17.06.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 17.06.2016.

Izpildītājs: SIA "LOTA-B"
Līgumcena: 4982.03 EUR

Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2016_6

 LNMC 2016 6

 Pielikumi

Publikācijas datums:

07.06.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 25000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 21.06.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 21.06.2016.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Universālā mērmikroskopa "YUM-23" modernizācija: ID LNMC_2016_7

 LNMC 2016 7

 Pielikumi

Publikācijas datums:

11.07.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 10000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 25.07.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 25.07.2016.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Klimatiskās kameras Feutron KTK 3522 modernizācija: ID LNMC_2016_8

 LNMC 2016 8

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

12.07.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 8500.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 26.07.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 26.07.2016.

Izpildītājs: SIA "SENTIOS"
Līgumcena: 8221.00 EUR (bez PVN)

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_2016_9

 LNMC 2016 9

Publikācijas datums:

16.09.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 2700.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 03.10.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 03.10.2016.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Dzesēšanas iekārtas CIAT defektācija un remonts: ID LNMC_2016_10

 LNMC 2016 10

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

14.11.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 10 000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 29.11.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 29.11.2016.

Izpildīttājs: SIA "COOLVENT Serviss"
Līgumcena: 2987.50 EUR (bez PVN)

 

Jauna optiskā mērīšanas mikroskopa iegāde: ID LNMC_2016_11

 LNMC 2016 11

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

24.11.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 16 000 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 07.12.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 07.12.2016.

Izpildītājs: SIA "METMATUS"
Līgumcena: 15930.00 EUR (bez PVN)

 

Masas komparatora CC1000S-L kontroliera remonts: ID LNMC_2016_12

 LNMC 2016 12

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

05.12.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 1 700 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 19.12.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 19.12.2016.

Izpildītājs: SIA "DOMA"
Līgumcena: 1556.00 EUR (bez PVN)

 

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_ 2016_13

 LNMC 2016 13

 Pielikumi

Publikācijas datums:

05.12.2016.

Paredzamā līgumcena:

līdz 2 500 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 19.12.2016.
Lēmuma pieņ. datums: 19.12.2016.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2017_1

 LNMC 2017 1

Publikācijas datums:

28.02.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 10 470 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 20.03.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 14.03.2017.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2017_2

 LNMC 2017 2

 Lēmums

Publikācijas datums:

03.03.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 500 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 20.03.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 17.03.2017.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_ 2017_3

 LNMC 2007 3

 Lēmums

Publikācijas datums:

10.04.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 11 700 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 25.04.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 24.04.2017.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Degvielas iegāde un uzpilde izmantojot pēcapmaksas kartes: ID LNMC_2017_4

 LNMC 2017 4

 Lēmums

Publikācijas datums:

24.04.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 41 999 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 08.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 08.05.2017.

Izpildītājs: SIA "Circle K Latvia"
Līgumcena: 34 508.00 EUR (bez PVN)

Etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2017_5

 LNMC 2017 5

 Lēmums

Publikācijas datums:

28.04.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 4 000 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 12.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 11.05.2017.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Biroja telpu sargu pakalpojumi: ID LNMC_2017_6

 LNMC 2017 6

 Paziņojums

Publikācijas datums:

08.05.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 25 000 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 15.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 15.05.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas publiskā iepirkuma nolikumā

Telpu un fasādes fragmentu remonts: ID LNMC_2017_7

 LNMC 2017 7

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

08.08.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 10 000 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 24.08.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 24.08.2017.

Izpildītājs: SIA "Konstance ARMS"
Līgumcena: 11 876.64 EUR (bez PVN)

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" automašīnu remonts un tehniskās apkopes: ID LNMC_2017_8

 LNMC 2017 8

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums SIA "CTA" 1. daļa

 Līgums SIA "CTA" 3. daļa

  Līgums SIA "Skandi Motors" filiāle "Liepāja"

Publikācijas datums:

08.08.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 26 500 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 12.09.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 28.08.2017.

Izpildītājs: 1.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 6 200.00 EUR (bez PVN)

Izpildītājs: 2.daļa - iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums

Izpildītājs: 3.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 10 000.00 EUR (bez PVN)

Izpildītājs: 4.daļa - SIA "Skandi Motors" filiāle "Liepāja"
Līgumcena: 2 300.00 EUR (bez PVN)


 

Jaunu mērlentu un mērlineāla iegāde: ID LNMC_2017_9

 LNMC 2017 9

 Pielikumi

 Lēmums

Publikācijas datums:

15.09.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 250.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 05.10.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 05.10.2017.
Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde: ID LNMC_2017_10

 LNMC 2017 10

 Pielikumi

 Lēmums

 Tehniskā eksperta atzinums

 Līgums

Publikācijas datums:

16.11.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 28 000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 04.12.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 04.12.2017.

Izpildītājs: SIA RKF "Dalks"
Līgumcena: 27750.00 EUR (bez PVN)

 

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC 2017 11

 LNMC 2017 11

 Pielikumi

 Lēmums

 Līgums

Publikācijas datums:

17.11.2017.

Paredzamā līgumcena:

līdz 9 000.00 EUR (bez PVN)

Publikācijas datums: 11.12.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 11.12.2017.

Izpildītājs: SIA "Doma"
Līgumcena: 6700.00 EUR (bez PVN)